2020-10-05_14-45-13.png

จดห้างหุ้นส่วน ทำบัญชี ยื่นภาษี

 • รับทำบัญชี ยื่นภาษี ห้างหุ้นส่วนทุกประเภท
 • มืออาชีพ ปลอดภัย แก้ไขปัญหา
 • รับตั้งห้างหุ้นส่วนใหม่  
 • ปรึกษาได้ตลอด  
รับประกันผลงาน ประสบการณ์ 30 ปี เก็บความลับลูกค้า ดูแลต่อเนื่อง 

บริการทำบัญชีและยื่นภาษี

หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้

 1. ยังไม่พร้อมจ้างพนักงานบัญชีประจำ
 2. มีพนักงานบัญชี แต่ระบบบัญชียุ่งเหยิง
 3. ไม่เคยยื่นภาษี ต้องการแก้ไขปัญหา
 4. ไม่มีผู้สอบบัญชี

ลองใช้บริการกับเรา 

Line: yanisass

Line: rtit1984

บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

 1. กรุณาคิดชื่อกิจการที่อยากได้ 1-3 ชื่อ แล้วติดต่อเรา 
 2. เมื่อชื่อที่ขอผ่านการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์  
  • เราจัดทำเอกสารทั้งหมดส่งให้ท่านเซ็น
  • กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน
 3. เมื่อได้รับเอกสารเซ็นกลับจากท่านแล้ว เรายื่นจดทะเบียน แล้วเสร็จภายใน 1-3 วันทำการ
 4. สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อจดทะเบียนเสร็จ
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขนายจ้าง